Historien om Strömsbergs Friskola

Historien om Strömsbergs Friskola börjar i maj 2011. Då uppfattar elever och föräldrar vid den dåvarande kommunala Strömsbergs Skola signaler om att Karlskrona Kommun vill lägga ner skolan. Som en i en rad åtgärder för att rädda en skola i Strömsberg så inleder två av föräldrarna vid skolan - Peder Sjödahl och Freddy Lundmark - arbetet med att förbereda en ansökan om att öppna Friskola.

En friskoleansökan är ett omfattande arbete och det fortsätter under hösten 2011 då man även tar en kontakt med Pär Olsson. Peder och Freddy insåg att ett mer gediget företagskunnande behövs eftersom en friskola - förutom att vara en skola - naturligtvis också är ett företag som måste skötas på ett professionellt sätt - ett kunnande som Pär har.

Pär har sedan många år arbetat inom utbildningsvärlden tillsammans med Lars Lundh och föreslog därför att Lars skulle tillfrågas om han vill ta posten som styrelseordförande i bolaget "Friskolan i Strömsberg AB"

Samtidigt som arbetet med att påverka kommunen att behålla skolan i kommunal regi pågick så arbetade nu ett team bestående av Peder, Pär och Freddy med att etablera företaget och få in en ansökan om att öppna friskola och den 31/1 2012 lämnades denna in.

Varför är det så viktigt med en skola i Strömsberg? Skolan är navet i en bygd - studier visar att över en 15-årsperiod så kan man se att samhällen och bygder där skolan försvinner successivt visare en svagare befolkningsutveckling, det krävs helt enkelt en skola inom rimligt avstånd för att kunna locka yngre personer och barnfamiljer till en ort.  Dessutom utgör den något mindre skolan en fantastiskt möjlighet för barnen växa upp i ett lite mindre, lite lugnare och mycket mer personligt sammanhang.

Skolans läge på landsbygden strax utanför Karlskrona, med djur och natur tätt inpå lokalerna öppnar dörren för en naturnära, personlig pedagogik baserad på den traditionella närhet och det goda omhändertagandet som präglar landsbygden. Alla känner alla och man bryr sig om varandra.

Skolans förutsättningar är mycket bra för att erbjuda en skolgång på det sätt som vi som föräldrar med barn boende på landsbygden tycker är viktigt!

Strömsbergs Friskola erbjuder ett alternativ till den kommunala skolan på landsbygden - det är den första renodlade landsbygdsfriskolan i Karlskrona Kommun. Även vi som har valt att bo på landsbygden har rätt att ha alternativa skolor att välja bland - skolor som står på värdegrunder som man traditionellt hittar på landsbygden.

Verksamhet:

Strömsbergs Friskola driver idag följande verksamhet:

  • Förskoleklass
  • Lågstadium (Åk 1-3)
  • Mellanstadium (Åk 4-6)
  • Mat från i första hand närregionen lagad på plats i vårt skolkök
  • Fritidshem med inriktning på aktivitet, djur och natur
  • En liten, nära och personlig skola med moderna kommunikationslösningar för elever och föräldrar

Ledstjärnorna för oss är närhet, personlighet, naturlighet, modern pedagogik och kommunikation!

Varför skall jag välja Strömsbergs Friskola för mina barn?

Om du söker en liten personlig skola med modern teknik och modern pedagogik, nära till djur och natur så är Strömsbergs Friskola det rätta för dig. Här kommer du och dina barn att möta engagerad personal, mycket lämpliga lokaler, eget kök och fullt utrustad idrottshall- allt i en underbart lantlig miljö.

Om du liksom vi tycker om att se det stora i det lilla så kommer ni att trivas hos oss, här är det aldrig långt till något. Ett informationsblad om Strömsbergs Friskola hittar du bifogat till den här artikeln nedan eller här.

Joomla! meta tags